Technische informatie van Garageboxen Breda | Boxcomplex

Technische informatie van Garageboxen Bergschenhoek

Peil van de Garageboxen

Het peil – P – (ten opzichte van N.A.P.) wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Grondwerk

Ten behoeve van de fundering, de bestrating, hemelwaterafvoer en de kabels en leidingen worden alle benodigde ontgravingen en aanvullingen verricht. Er wordt geen kruipruimte ontgraven onder de garageboxen.

Kabels en leidingen

De hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in PVC- buis en middels grondkoffers onder de garageboxen in de bodem geïnfiltreerd. In de bestratingen zullen tevens straatkolken worden opgenomen; e.e.a. conform de eisen van de gemeente.

Bestrating en hekwerk

De bestrating van het terrein zal worden uitgevoerd in betonklinkers; afwatering middels straatkolken. Het terrein wordt afgesloten d.m.v. hekwerken. De toegang en de uitgang worden door middel van een elektrische schuifpoort –doorgang 4m- afgesloten middels mobiele bediening. Tevens is er een looppoort aanwezig voorzien van panieksluiting.

Fundering

De garageboxen zijn gefundeerd op gewapend betonnen palen – en balken. De heidiepte en de afmetingen van de palen worden door de constructeur en dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Wanden, vloer en dak

Vloer, wanden en plafond worden met behulp van een mal gefabriceerd en naadloos gestort in gewapend beton van sterkteklasse C45/55 conform NEN-EN 13978-1.

De wanddikte is minimaal 8 cm en de dakdikte bedraagt minimaal 10 cm. Dak in kuipuitvoering met afschot naar achterzijde.

De wanden zijn verstevigd langs de randen met vloer en plafond. De vloerdikte 12 cm is van massief beton, handmatig afgestreken, vrijdragend en loopt licht af richting de deuropening (units type 1 en 2).

De vloeren van de overige units worden fabrieksmatig geheel glad uitgevoerd met een profilering aan de voorzijde. Voor de vloer geldt een maximale toegestane belasting van voertuigen tot 2,5 ton totale massa.

Puntbelasting mag zonder lastverdeling niet hoger zijn dan 3,50 kN/m2 (350kg/m2).

Dakbedekking

Het dak heeft een helling van ca. 1% richting achterzijde en is rondom voorzien van een betonnen dakopstand. Het gehele dakoppervlak wordt gegrondeerd en afgedicht met een glasvezelversterkte, gelaste bitumenbaan met leislag. De afdichting is UV-bestendig. Dakbelasting bedraagt 2,50 KN /m2.

Buitenafwerking

Buitenwanden afwerking bestaat uit een taaie tussenlaag, een flexibele glasvliesmat en regenafstotend, met vezel versterkt acryl spuitpleister, korrel 2.0 kleur in overleg met welstand. Tussen de garageboxen worden de verticale voegen afgedekt met een kunststoffen sierstrip.

Ventilatievoorzieningen

In het dak bevinden zich kunststoffen ventilatievoorzieningen afgewerkt met een kap tegen het inregenen. Aan de onderzijde van de sectionaaldeur is een ventilerende strip aanwezig.

Sectionaaldeuren

De garageboxen zijn voorzien van een 40 mm geïsoleerde Hörmann sectionaaldeur of vergelijkbare kwaliteit, meestal in kleur wit Ral 9016 voorzien van een profielcilinderslot. De kleur kan bv. ook bepaald worden door eisen vanuit de gemeente. De deur voldoet aan de veiligheidsnorm EN 13241-1 en bij combinatie sectionaaldeur en loopdeur (optioneel) zijn de sloten optioneel gelijk sluitend. De doorrijhoogte wordt bepaald vanaf bovenkant vloer c.q. bestrating tot onderzijde sectionaaldeur in geopende stand, inclusief deurgreep. Uitbreiding: automatische deuraandrijving (optioneel) met afstandsbediening voor meer comfort. Het benodigde elektrapunt t.b.v. de motor is standaard al aanwezig.

Hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren van de daken zijn uitgevoerd in rond 70 mm PVC, in standaard grijze kleur, gemonteerd verticaal tegen de achterwand aan de binnenzijde van de garagebox, welke afwatert naar de onder de box gelegen infiltratiesysteem. Dakafvoer is voorzien van een bladrooster.

Wand- en plafondafwerking

De binnenwanden en het plafond zijn afgewerkt in een lichte kleur, veegvaste verflaag met zwarte spikkels. Na het ontkisten kunnen lichte oneffenheden en/of haar-krimpscheurtjes voorkomen. De garageboxen worden ter bescherming van uw portier standaard geleverd met portierstrips voor de lange zijwanden.

Elektrische installatie

Alle units zijn voorzien van een 16A 230V aansluiting met de kWh tussenmeter en de beveiligingsautomaat (B karakteristiek) in de centrale meterruimte. Nabij de deur een enkel wandcontactdoos, 2 polige schakelaar en een lichtschakelaar, 1 stuks TL armatuur aan het plafond. In de achterwand aan de linkerzijde een dubbel wandcontactdoos. In het plafond is standaard een enkel contactdoos opgenomen voor de optionele motorbediening van de sectionaaldeur. Ook kan er optioneel krachtstroom 380V geleverd worden.

Verlichting

Het terrein wordt voldoende verlicht middels LED armaturen met een slagvaste, vlamdovende kap e.e.a. conform verlichtingsplan. De buitenverlichting wordt geschakeld middels een schemerschakelaar.

Alarminstallatie

Elke unit kan optioneel voorzien worden van een alarminstallatie tegen sabotage, brand en inbraak.

Beveiliging

Op verschillende punten zijn camera’s aan de units aangebracht met een gehele dekking van het terrein. Ook aan de buitengevels zullen er camera’s opgehangen worden. Het terrein wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week opgenomen en de beelden worden opgeslagen. De beelden kunnen via het internet worden geraadpleegd.

Voorzieningen / Technische ruimten

In de centrale meterruimte is de hoofdaansluiting aanwezig en worden de onderverdeling voor de units en de algemene voorzieningen aangebracht e.e.a. conform NEN 1010. De meterruimte fungeert tevens als centrale voor het camera beveiligingssyteem. De technische ruimte is alleen toegankelijk voor de huismeester en de beheerder. Daarnaast wordt een sanitaire ruimte gerealiseerd voorzien van 2 vrijhangende toiletten met privaatschot, een wastafel met kraan en spiegel, een uitstortgootsteen. Betonnen wanden en vloer afgewerkt met tegelwerk, ventilatie middels natuurlijke ventilatievoorzieningen in de wanden en de watertoestellen voorzien van vorstbeveiliging. De ruimten zijn voorzien van metalen deurkozijnen, kleur wit.

Op het complex zal een huisnummerbesluit worden aangevraagd, opdat men zich in de units kan vestigen. Nabij de inrit zullen vochtbestendige brievenbussen worden aangebracht voorzien van een aluminium klep met de huisnummers erop gegraveerd en naamplaathouder; de units zullen overeenkomstig worden voorzien van huisnummerbordjes.

Brandpreventie

De units hebben een brandwerendheid van 60 minuten en kunnen optioneel worden voorzien van een hittemelder. Op het terrein zijn brandpreventie middelen aanwezig e.e.a. conform de eisen van de Brandweer.

N.B. Deze informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken t.o.v. architectonische, technische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen of wensen van overheden en/of nutsbedrijven.