Dit is de privacyverklaring van Boxcomplex B.V. gevestigd te Zoetermeer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boxcomplex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
  Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Verwerkingsdoelen alsook rechtmatige grondslag

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Boxcomplex B.V analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Boxcomplex B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Boxcomplex B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Kredietrapportage en kredietwaardigheidscontrole;
 • Gegevensvalidatie, opschoning en verrijking van gegevens ten behoeve van klantenbeheer;
 • Traceerbaarheid en debiteurenbeheer;
 • Het voorkomen en opsporen van frauduleuze activiteiten;
 • Het verifiëren van gegevens voor identificatiedoeleinden; en statistische analyse, scores genereren (inclusief profilering) en modelleren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld. Dit zal binnen 3 maanden na definitieve beëindiging van de relatie gebeuren.

Delen met anderen

Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de koop-/aannemingsovereenkomst en/of huurovereenkomst, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de koop-/aannemingsovereenkomst en/of huurovereenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Boxcomplex B.V. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) te anonimiseren (door deze bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen zo snel mogelijk, docht uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact op met ons via info@boxcomplex.nl.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij passen ons privacy beleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.