Algemene Voorwaarden Apeldoorn - Boxcomplex Garageboxen

Algemene Voorwaarden Apeldoorn

Koopvoorwaarden

Onderstaand treft u een overzicht van de algemene voorwaarden bij koop.

Download ontwerp splitsingsakte (PDF, 130 kB):

Download Huishoudelijk Reglement (PDF, 100 kB):

Download Splitsingsreglement 2006 (PDF, 517 kB):

Download Technische omschrijving (PDF, 313 kB):

Download Opdracht tot Dienstverlening (PDF, 100 kB):

Huurvoorwaarden

Onderstaand treft u een overzicht van de algemene voorwaarden bij huur.

Download Algemene Voorwaarden (PDF, 100 kB):

Download Huurovereenkomst (PDF, 237 kB):

Download Huishoudelijk Reglement (PDF, 100 kB):